Test hastigheten på en nettside

Dette er en BETA-versjon og tjenesten kan oppleves ustabil.

Analyse

.

N/A
(Total Blocking Time)
Blokkeringstid
N/A
N/A
Vekting: 30%
(Largest Contentful Paint)
Største opptegning
N/A
N/A
Vekting: 25%
Core Web Vitals
(Cumulative Layout Shift)
Visuell stabilitet
N/A
N/A
Vekting: 25%
Core Web Vitals
(First Contentful Paint)
Første synlige innhold
N/A
N/A
Vekting: 10%
(Speed Index)
Hastighetsindeks
N/A
N/A
Vekting: 10%

Trenger du hjelp med å forbedre hastigheten på nettsidene dine?
Se våre tjenester.

Forbedringspunkter

Resultat Beskrivelse Kategori

Resultat

Forklaring av fargekodene

Ikke bestått

0 - 49

Bør forbedres

50 - 89

Godkjent

90 - 100

«Resultat» vurderer nettstedets ytelse og hastighet. Dette inkluderer faktorer som påvirker hvor raskt nettstedet lastes og hvordan det oppfører seg under lasting. Noen av de viktigste faktorene som påvirker «Resultater» i Google PageSpeed Score inkluderer:

  • Lastetid: Hvor raskt nettstedet laster for brukerne.
  • Første inntrykk (First Contentful Paint – FCP): Tiden det tar for det første innholdet å vises på skjermen.
  • Fullstendig inntrykk (Largest Contentful Paint – LCP): Tiden det tar for hovedinnholdet å laste fullstendig.
  • Interaktivitet (First Input Delay – FID): Hvor raskt nettstedet reagerer på brukerens interaksjon.
  • Ressurser: Størrelsen på bilder, skript og andre filer som må lastes.
  • Caching: Bruk av nettleserens caching for å lagre ressurser for fremtidige besøk.
  • Komprimering: Bruk av komprimerings-teknikker for å redusere filstørrelser under overføring.

Poengsummen varierer fra 0 til 100, se «Forklaring av fargekodene» ovenfor.

En poengsum på 90 eller høyere regnes ofte som utmerket. Men selv om du ikke når 90 poeng, bør du strebe etter å forbedre ytelsen for å gi en raskere brukeropplevelse.

I tillegg til poengsummen er det viktig å se på faktiske ytelsesmålinger som tid til første byte (TTFB), fullsidelastetid og interaktivitet. Ideelt sett bør nettstedet ditt laste inn på under 3 sekunder for å tilfredsstille brukernes forventninger.

Husk at optimalisering av nettsidene er en kontinuerlig prosess!

TBT - Total Blocking Time

Blokkeringstid

TBT, eller Total Blocking Time kan oversettes til Blokkeringstid. TBT måler tiden en nettside er blokkert og ikke kan svare på brukerens interaksjon.

TBT utgjør summen av alle tidsperiodene mellom første innholdsrike opptegning (FCP) og Tid til interaktiv, når oppgavelengden har overskredet 50 ms, uttrykt i millisekunder.

Denne blokkeringsperioden kan oppstå når nettleseren håndterer store oppgaver som å laste JavaScript, CSS eller utføre andre prosesser.

Her kommer tips.

Her kommer informasjon.

LCP - Largest Contentful Paint

Største opptegning

Largest Contentful Paint (LCP – kan oversettes til største opptegning) er en av de viktigste målingene for nettstedsytelse og en av parameterene som inngår i Googles Core Web Vitals.

LCP måler tiden det tar for det største innholds-elementet på en nettside å laste fullstendig og bli synlig for brukeren.

Dette største innholdselementet kan være et bilde, en video, en tekstblokk eller et annet element som har en betydelig visuell innvirkning på siden.

En kort LCP-tid indikerer at nettstedet lastes raskt, noe som forbedrer brukeropplevelsen. En lengre LCP-tid kan føre til dårligere brukeropplevelse og høyere sannsynlighet for at brukere forlater siden før innholdet er lastet. Les mer om LCP.

Her kommer tips.

Her kommer informasjon.

CLS - Cumulative Layout Shift

Visuell stabilitet

Akkumulert utseendeforskyvning (CLS) måler bevegelsene til synlige elementer i det synlige området. Finn ut mer om beregningen CLS.

Her kommer tips.

Her kommer informasjon.

FCP - First Contentful Paint

Første synlige innhold

Den første innholdsrike opptegningen (FCP) markerer den første gangen tekst eller bilder tegnes opp. Finn ut mer om beregningen FCP.

Her kommer tips.

Her kommer informasjon.

SI - Speed Index

Hastighetsindeks

Hastighetsindeksen viser hvor raskt innholdet på siden blir synlig. Finn ut mer om beregningen Hastighetsindeks.

Flere beregninger

Første vesentlige opptegning (FMP) måler når hovedinnholdet på en side er synlig. Finn ut mer om beregningen FMP.
Tid til interaktiv vil si hvor lang tid det tar før siden blir helt interaktiv. Finn ut mer om beregningen Tid til interaktiv.
Tidsforsinkelser fra tjeneren kan påvirke nettytelsen. Hvis tjeneren for et bestemt opphav har høy tidsforsinkelse, tyder det på at tjeneren er overbelastet eller har dårlig ytelse i tjenerdelen. Finn ut mer om tjenerresponstid.

ANALYSERER

Dette tar vanligvis mellom 10-20 sekunder.

0 - 49

IKKE BESTÅTT

50 - 89

BØR FORBEDRES

90 - 100

GODKJENT

Vi lanserer Premium i juni hvor du kan automatisere analyser av hele nettstedet ditt – og bli varslet ved endringer.